POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE

 

 

Virtuálna realita

Virtual Reality (virtuálna realita, skratka len VR) je v dnešnej dobe už pomerne široko známy pojem, pod ktorým si väčšina z nás dokáže predstaviť, o čo sa jedná. Skutočnosti, ktoré v našom reálnom svete neexistujú, ožívajú pomocou VR. A vďaka čoraz novým, neustále sa zlepšujúcim technológiám sa môže virtuálny svet zdať reálnějším ako samotná realita.

Rozšírená realita

Augmented Reality (rozšířená realita, skratka len AR) je ďalšou vývojovou etapou Virtual Reality (virtuálnej reality, skratka len VR), vďaka ktorej dochádza k rozšíreniu priestoru a sveta, v ktorom žijeme, pomocou digitálnej technológie a nesmierne zložitých algoritmov o neživé a nehmotné, avšak hmatatelné a viditelné objekty.

SketchUp

SketchUp je počítačový program na 3D modelovanie pre širokú škálu kresliacich aplikácií, ako je architektúra, interiérový dizajn, krajinná architektúra, stavebné a strojné inžinierstvo, film a videohra. SketchUp umožňuje vytvárať veľké množstvo 3D modelov a je vhodný aj pre veľké architektonické projekty (napr. dizajn krajiny). Je dobrou voľbou pre interiérový dizajn vďaka pôsobivým nástrojom na 3D vizualizáciu. SketchUp má vykresľovač OpenGL na vytváranie realistických 3D modelov.

Unity 3D

Unity 3D je výkonný multiplatformový 3D engine s používateľsky prívetivým vývojovým prostredím, určený pre každého, kto chce ľahko vytvárať 2D a 3D hry a aplikácie pre mobilné zariadenia, počítače, web a konzoly, či vytvárať efektívne animácie. Prostredníctvom Unity 3D bola vytvorená aj celosvetovo obľúbená mobilná AR hra – Pokémon Go.

3D skenovanie

3D skenovanie je proces analýzy objektu z reálneho sveta, ktorého cieľom je zhromaždiť všetky údaje za účelom digitálneho vytvorenia ich tvaru a vzhľadu. Vďaka tomuto procesu sa z objektu môže stať 3D model, ktorý nám pomáha ako základ pre 3D projekt, ktorý sa chystáme vyvinúť, ale môže byť tiež užitočný pri rekonštrukcii, analýze alebo simulácii nápadov.

3D TLAČ

3D tlač je proces výroby trojrozmerných pevných objektov z digitálneho súboru. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa dosahuje pomocou aditívnych procesov. V aditívnom procese sa objekt vytvára položením po sebe nasledujúcich vrstiev materiálu, až kým sa nevytvorí objekt. Každú z týchto vrstiev možno považovať za tenko nakrájaný prierez objektu. 3D tlač umožňuje vyrábať zložité tvary s použitím menšieho množstva materiálu ako pri tradičných výrobných postupoch.

POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE

Virtuálna realita

Virtual Reality (virtuálna realita, skratka len VR) je v dnešnej dobe už pomerne široko známy pojem, pod ktorým si väčšina z nás dokáže predstaviť, o čo sa jedná. Skutočnosti, ktoré v našom reálnom svete neexistujú, ožívajú pomocou VR. A vďaka čoraz novým, neustále sa zlepšujúcim technológiám sa môže virtuálny svet zdať reálnějším ako samotná realita.

Rozšírená realita

Augmented Reality (rozšířená realita, skratka len AR) je ďalšou vývojovou etapou Virtual Reality (virtuálnej reality, skratka len VR), vďaka ktorej dochádza k rozšíreniu priestoru a sveta, v ktorom žijeme, pomocou digitálnej technológie a nesmierne zložitých algoritmov o neživé a nehmotné, avšak hmatatelné a viditelné objekty.

SketchUp

SketchUp je počítačový program na 3D modelovanie pre širokú škálu kresliacich aplikácií, ako je architektúra, interiérový dizajn, krajinná architektúra, stavebné a strojné inžinierstvo, film a videohra. SketchUp umožňuje vytvárať veľké množstvo 3D modelov a je vhodný aj pre veľké architektonické projekty (napr. dizajn krajiny). Je dobrou voľbou pre interiérový dizajn vďaka pôsobivým nástrojom na 3D vizualizáciu. SketchUp má vykresľovač OpenGL na vytváranie realistických 3D modelov.

Unity 3D

Unity 3D je výkonný multiplatformový 3D engine s používateľsky prívetivým vývojovým prostredím, určený pre každého, kto chce ľahko vytvárať 2D a 3D hry a aplikácie pre mobilné zariadenia, počítače, web a konzoly, či vytvárať efektívne animácie. Prostredníctvom Unity 3D bola vytvorená aj celosvetovo obľúbená mobilná AR hra – Pokémon Go.

3D skenovanie

3D skenovanie je proces analýzy objektu z reálneho sveta, ktorého cieľom je zhromaždiť všetky údaje za účelom digitálneho vytvorenia ich tvaru a vzhľadu. Vďaka tomuto procesu sa z objektu môže stať 3D model, ktorý nám pomáha ako základ pre 3D projekt, ktorý sa chystáme vyvinúť, ale môže byť tiež užitočný pri rekonštrukcii, analýze alebo simulácii nápadov.

3D tlač

3D tlač je proces výroby trojrozmerných pevných objektov z digitálneho súboru. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa dosahuje pomocou aditívnych procesov. V aditívnom procese sa objekt vytvára položením po sebe nasledujúcich vrstiev materiálu, až kým sa nevytvorí objekt. Každú z týchto vrstiev možno považovať za tenko nakrájaný prierez objektu. 3D tlač umožňuje vyrábať zložité tvary s použitím menšieho množstva materiálu ako pri tradičných výrobných postupoch.