AR #3 - Vectary Test

Zámerom tohto obšírneho projektu je spracovať vo virtuálnom prostredí 3D modely, ktoré budú nahrané na portál Vectary, z ktorého sa vygeneruje HTML kód a vloží sa na webstránku. Výsledkom bude 3D model nahraný na webstránku ako 3D obrázok, ktoré je možno si pozrieť aj prostredníctvom chytrých zariadení v AR.

Toto je ukážka finálneho spracovania 3D modelu na webstránke v ideálnom prostredí.

AR #4 - Vectary Test

Zámerom tohto obšírneho projektu je spracovať vo virtuálnom prostredí 3D modely, ktoré budú nahrané na portál Vectary, z ktorého sa vygeneruje HTML kód a vloží sa na webstránku. Výsledkom bude 3D model nahraný na webstránku ako 3D obrázok, ktoré je možno si pozrieť aj prostredníctvom chytrých zariadení v AR.

Toto je ukážka finálneho spracovania 3D modelu na webstránke v ideálnom prostredí.

AR #5 - Vectary Test Clima

Zámerom tohto obšírneho projektu je spracovať vo virtuálnom prostredí 3D modely, ktoré budú nahrané na portál Vectary, z ktorého sa vygeneruje HTML kód a vloží sa na webstránku. Výsledkom bude 3D model nahraný na webstránku ako 3D obrázok, ktoré je možno si pozrieť aj prostredníctvom chytrých zariadení v AR.

Toto je ukážka finálneho spracovania 3D modelu na webstránke v ideálnom prostredí.