ČLENOVIA TÍMU

 

 

Zakladatelia

Počas posledných 6 rokov sme sa zaujímali o inovatívne technológie budúcnosti v oblasti VR a AR, ku ktorým sme neskôr začali skúmať možnosti zobrazenia 3D modelov aj prostredíctvom hologramov. Práve preto sme v roku 2018 založili voľne vedený klub pre rozšírenú a virtuálnu realitu, AV Activities. V tomto klube sme združovali priateľov a partnerov so záujmom o moderné technológie, kde sme tvorili inovatívne IT riešenia najmä pre oblasť histórie, digitalizácie, vzdelávania, marketingu, porovnávania regiónu v histórii a súčasnosti, ako aj aktivity zamerané v oblasti kultúry a športu.
Realizované aktivity, ktoré zaujali ako aj odbornú tak aj verejnú spoločnosť, vyústili v založení firmy, AV Activities, s. r. o., na konci roka 2021. Oblasť záujmu sme rozšírili aj o 3D tlač, 3D skenovanie, ako aj tvorbu interaktívnych 360°/3D virtuálnych prehliadok či PC/VR/AR hier.

Peter Pizur

Ing. Peter Pizur

Co-founder, CEO, CFO

Riaditeľ pre financie, ekonomiku a stratégie v najväčšej spoločnosti v oblasti vzduchotechniky na Slovensku,
s technickým vzdelaním a zameraním pre inovatívny rozvoj, kultúru a históriu v regióne. Kladie dôraz na ráznosť,
zodpovednosť a súdržnosť, aby boli projekty vedené ako celok, ako aj na správnom zastrešení organizácie či na tvorbe pútavej grafiky a marketingu.

Marian Pizur

Marián Pizur

Co-founder, CTO, PMO

Manažér inovácií a rozvoja so vzdelaním a skúsenosťami
z oblasti projektového manažmentu, strategického manažmentu a manažmentu kvality so zameraním
na technologický rozvoj a zahraničné inovácie. Pri navrhovaní technických riešení cieli na precízny detail, logiku pre komplexnosť a prípadnú nadväznosť v budúcnosti, ale najmä na hodnotu, ktorú prinesie produkt klientovi.

Jadro tímu

V hlavnom tíme združujeme kvalifikovaných ľudí vo svojom odbore ale aj šikovných mladých ľudí, ktorí nás dokázali presvedčiť o svojich profesionálnych skúsenostiach, čím si zaslúžili byť cennou a neoddeliteľnou súčasťou realizovaných aktivít v AV Activities, s. r. o.

winter-sport.jpg

Ing. arch. Marianna Majchráková

3D architektka

Vyštudovaná architekta so zameraním na ochranu a obnovu historických pamiatok so záujmom o revitalizáciu a rekonštrukciu hradných zrúcanín. Vytvára architektonické štúdie, kde vychádza zo skutočných zameraní a historických štúdii a konzultácií s historikmi. Pracuje s viacerými grafickými programami ako ArchiCAD, Artlantis, Lumion, Photoshop, Sketchup, AutoCAD.

winter-sport.jpg

Vladislav Slosarčík

Grafik, 3D modelovanie

Študent piateho ročníka na bilingválnej sekcii Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa modelovaniu v 3D priestore, programovaniu behaviorálnych programov v hernom engine Unity, skladaniu hudby, digitálnemu umeniu a elektronike. Špecializuje sa na spracovaní, zobrazení a dodržiavaní fyzikálnych zákonov pri tvorbe 3D modelov, správnej texturácii povrchov a potrebnej optimalizácie.

winter-sport.jpg

Jakub Javor

Grafik

Študent prvého ročníku Bc. na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Mediamatika. V škole a v práci sa venuje grafickému dizajnu a návrhom športových dresov pre futbalové kluby. Už sedem rokov sa venuje aj tvorbe hier. Dôležitosť kladie práve grafickému spracovaniu hry a detailom pre dôveryhodnosť hry. Pracuje prednostne v programe Unity a skúsenosti má v programoch Photoshop, Cinema 4D a GameMaker.

winter-sport.jpg

Tomáš Miklovič

Vývojár

Študent druhého ročníka Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. Venuje sa programovaniu aplikácií a hier v programovacích jazykoch C, C++ a C# v prostrediach Unity a Unreal Engine. Má základné skúsenosti s prácou v programoch Blender a Adobe Photoshop. Tiež sa zaoberá 3D tlačou s využitím grafického programu SolidWorks.

Konzultanti

Všetky realizované aktivity v AV Activities, s. r. o. sú tvorené na základe presných, profesionálnych a skutočných dátach a faktoch. Práve preto spolupracujeme s expertmi vo svojom odbore, s ktorými konzultujeme potrebné informácie pre upresnenie si potrebných informácií so zámerom o vytvorenie najautentickejšieho produktu s maximálnou hodnotou.

Miloš Jesenský

Dr. Miloš Jesenský, PhD.

Spisovateľ, historik

Autor viac ako štyroch desiatok kníh.
V rokoch 2008 – 2019 pôsobil ako riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. V súčasnosti pracuje v nakladateľstve Belianum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prednáša muzeológiu a základy archívnictva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Venuje sa histórii vedy a techniky, predovšetkým dejinám alchýmie na Slovensku v kontexte strednej Európy. Člen Slovenskej historickej spoločnosti, Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov. Kladie dôraz na presnú štylizáciu a súlad s dejinnými udalosťami pri písaní kníh a článkov.

Veronika Grohoľová

Mgr. Veronika Grohoľová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo biológie a fyziky na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Už vo svojej diplomovej práci sa zaoberala kritickým myslením žiakov základných škôl v predmete fyzika a tým, ako ho rozvíjať. Učí fyziku na základnej škole a na svojich hodinách sa snaží o čo najefektívnejšie a najatraktívnejšie vysvetlenie fyzikálnych javov.

Monika Pizur

MgA. Monika Pizurová

Módna návrhárka

Vyštudovala Oděvní a textilní design na Univerzite J. E. Purkyně v Ústi nad Labem. Founder & CEO značky Monika Pizur, ktorá je zameraná na pomalú módu (slow fashion). Organizátorka módneho podujatia s názvom SLOW FASHION SHOW v Štokholme. Bola súčasťou tímu garderóby na Mercedes-Benz Prague Fashion Week v Prahe, Fashion LIVE! v Bratislave, či ako spoluorganizátor s aktívnou spoluúčasťou na prehliadkach v rámci ateliéru počas štúdia. Vytvárala divadelné kostýmy do Divadla pod Palmovkou a pracovala pre značky ako Poner, Leeda, Segra.Segra a Studio Heijne. Navrhuje a tvorí v programoch Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a CLO.

Partneri

Momentálne spolupracujeme s českou IT firmou Tasty Air, ktorá sa už vyše 10 rokov zaoberá vývojom počítačového aj mobilného softvéru najmä v hernom priemysle. Programátori najmä na seniorných pozíciách boli súčasťou aj tímu, ktorý vydal hru s celosvetovým dosahom a ohodnotením.

Podporovatelia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov spolupracujeme s rôznymi entitami, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám nazbierať potrebné informácie a materiály. Výsledkom je produkt, presný model, ktorý spĺňa prísne historicko-archeologické kritéria podľa skutočných meraní.

AV Activities, s. r. o.
INŠPIRÁCIE

Copyright © 2018-2022 by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.

ČLENOVIA TÍMU

Zakladatelia

Počas posledných 6 rokov sme sa zaujímali o inovatívne technológie budúcnosti v oblasti VR a AR, ku ktorým sme neskôr začali skúmať možnosti zobrazenia 3D modelov aj prostredíctvom hologramov. Práve preto sme v roku 2018 založili voľne vedený klub pre rozšírenú a virtuálnu realitu, AV Activities. V tomto klube sme združovali priateľov a partnerov so záujmom o moderné technológie, kde sme tvorili inovatívne IT riešenia najmä pre oblasť histórie, digitalizácie, vzdelávania, marketingu, porovnávania regiónu v histórii a súčasnosti, ako aj aktivity zamerané v oblasti kultúry a športu.
Realizované aktivity, ktoré zaujali ako aj odbornú tak aj verejnú spoločnosť, vyústili v založení firmy, AV Activities, s. r. o., na konci roka 2021. Oblasť záujmu sme rozšírili aj o 3D tlač, 3D skenovanie, ako aj tvorbu interaktívnych 360°/3D virtuálnych prehliadok či PC/VR/AR hier.

winter-sport.jpg

Ing. Peter Pizur

Co-founder, CEO, CFO

Riaditeľ pre financie, ekonomiku a stratégie v najväčšej spoločnosti v oblasti vzduchotechniky na Slovensku,
s technickým vzdelaním a zameraním pre inovatívny rozvoj, kultúru a históriu v regióne. Kladie dôraz na ráznosť,
zodpovednosť a súdržnosť, aby boli projekty vedené ako celok, ako aj na správnom zastrešení organizácie či na tvorbe pútavej grafiky a marketingu.

Marian Pizur

Marián Pizur

Co-founder, CTO, PMO

Manažér inovácií a rozvoja so vzdelaním a skúsenosťami
z oblasti projektového manažmentu, strategického manažmentu a manažmentu kvality so zameraním
na technologický rozvoj a zahraničné inovácie. Pri navrhovaní technických riešení cieli na precízny detail, logiku pre komplexnosť a prípadnú nadväznosť v budúcnosti, ale najmä na hodnotu, ktorú prinesie produkt klientovi.

Jadro tímu

V hlavnom tíme združujeme kvalifikovaných ľudí vo svojom odbore ale aj šikovných mladých ľudí, ktorí nás dokázali presvedčiť o svojich profesionálnych skúsenostiach, čím si zaslúžili byť cennou a neoddeliteľnou súčasťou realizovaných aktivít v AV Activities, s. r. o.

winter-sport.jpg

Ing. arch. Marianna Majchráková

3D architektka

Vyštudovaná architekta so zameraním na ochranu a obnovu historických pamiatok so záujmom o revitalizáciu a rekonštrukciu hradných zrúcanín. Vytvára architektonické štúdie, kde vychádza zo skutočných zameraní a historických štúdii a konzultácií s historikmi. Pracuje s viacerými grafickými programami ako ArchiCAD, Artlantis, Lumion, Photoshop, Sketchup, AutoCAD.

winter-sport.jpg

Vladislav Slosarčík

Grafik, 3D modelovanie

Študent piateho ročníka na bilingválnej sekcii Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Venuje sa modelovaniu v 3D priestore, programovaniu behaviorálnych programov v hernom engine Unity, skladaniu hudby, digitálnemu umeniu a elektronike. Špecializuje sa na spracovaní, zobrazení a dodržiavaní fyzikálnych zákonov pri tvorbe 3D modelov, správnej texturácii povrchov a potrebnej optimalizácie.

winter-sport.jpg

Jakub Javor

Grafik

Študent prvého ročníku Bc. na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Mediamatika. V škole a v práci sa venuje grafickému dizajnu a návrhom športových dresov pre futbalové kluby. Už sedem rokov sa venuje aj tvorbe hier. Dôležitosť kladie práve grafickému spracovaniu hry a detailom pre dôveryhodnosť hry. Pracuje prednostne v programe Unity a skúsenosti má v programoch Photoshop, Cinema 4D a GameMaker.

winter-sport.jpg

Tomáš Miklovič

Vývojár

Študent druhého ročníka Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave. Venuje sa programovaniu aplikácií a hier v programovacích jazykoch C, C++ a C# v prostrediach Unity a Unreal Engine. Má základné skúsenosti s prácou v programoch Blender a Adobe Photoshop. Tiež sa zaoberá 3D tlačou s využitím grafického programu SolidWorks.

Konzultanti

Všetky realizované aktivity v AV Activities, s. r. o. sú tvorené na základe presných, profesionálnych a skutočných dátach a faktoch. Práve preto spolupracujeme s expertmi vo svojom odbore, s ktorými konzultujeme potrebné informácie pre upresnenie si potrebných informácií so zámerom o vytvorenie najautentickejšieho produktu s maximálnou hodnotou.

Miloš Jesenský

Dr. Miloš Jesenský, PhD.

Spisovateľ, historik

Autor viac ako štyroch desiatok kníh.
V rokoch 2008 – 2019 pôsobil ako riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. V súčasnosti pracuje v nakladateľstve Belianum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prednáša muzeológiu a základy archívnictva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Venuje sa histórii vedy a techniky, predovšetkým dejinám alchýmie na Slovensku v kontexte strednej Európy. Člen Slovenskej historickej spoločnosti, Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov. Kladie dôraz na presnú štylizáciu a súlad s dejinnými udalosťami pri písaní kníh a článkov.

Veronika Grohoľová

Mgr. Veronika Grohoľová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo biológie a fyziky na fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Už vo svojej diplomovej práci sa zaoberala kritickým myslením žiakov základných škôl v predmete fyzika a tým, ako ho rozvíjať. Učí fyziku na základnej škole a na svojich hodinách sa snaží o čo najefektívnejšie a najatraktívnejšie vysvetlenie fyzikálnych javov.

Monika Pizur

MgA. Monika Pizurová

Módna návrhárka

Vyštudovala Oděvní a textilní design na Univerzite J. E. Purkyně v Ústi nad Labem. Founder & CEO značky Monika Pizur, ktorá je zameraná na pomalú módu (slow fashion). Organizátorka módneho podujatia s názvom SLOW FASHION SHOW v Štokholme. Bola súčasťou tímu garderóby na Mercedes-Benz Prague Fashion Week v Prahe, Fashion LIVE! v Bratislave, či ako spoluorganizátor s aktívnou spoluúčasťou na prehliadkach v rámci ateliéru počas štúdia. Vytvárala divadelné kostýmy do Divadla pod Palmovkou a pracovala pre značky ako Poner, Leeda, Segra.Segra a Studio Heijne. Navrhuje a tvorí v programoch Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a CLO.

Partneri

Momentálne spolupracujeme s českou IT firmou Tasty Air, ktorá sa už vyše 10 rokov zaoberá vývojom počítačového aj mobilného softvéru najmä v hernom priemysle. Programátori najmä na seniorných pozíciách boli súčasťou aj tímu, ktorý vydal hru s celosvetovým dosahom a ohodnotením.

Podporovatelia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov spolupracujeme s rôznymi entitami, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám nazbierať potrebné informácie a materiály. Výsledkom je produkt, presný model, ktorý spĺňa prísne historicko-archeologické kritéria podľa skutočných meraní.

INŠPIRÁCIE
AV Activities, s. r. o.

Copyright © 2018-2022
by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.