VÍZIA A HODNOTY FIRMY

 

 

Naše aktivity

Prečo nevyužiť každodenný vedecký pokrok v prospech nielen samého seba ale aj vo veľkej pomoci pre okolie ľudí, kultúru a krajinu?

Sme fanúšikmi moderných technológií, ktorých využitie je naozaj neobmedzené. Máme načrtnutých už niekoľko biznisových modelov s využitím práve aktuálnej ale aj vyššej a pokročilej AR a VR technológií. Odborový segment sa rôzne líši, ale kladieme dôraz práve na aktivity vykonávané človekom.

Vhodný výber projektov

Pre tvorbu produktu, ktorý má byť úspešný je potrebné si vybrať správny typ produktu z celkového ponúkaného sa množstva.

Príprava detailného plánu, aby produkt upútal práve tých koncových používateľov, ktorých budú produkt používať vo svojom každodennom živote v zodpovedajúcej kvalite a možnosti ďalšej modularity.

Hodnoty našich aktivít

Vyše 8 rokov vzdelávania sa na domácich aj zahraničných konferenciách s cieľom spoznávania technológií a rozpoznanie prínosných podnikateľských príležitostí. 

AV Activities, s. r. o.
INŠPIRÁCIE

Copyright © 2018-2022 by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.

VÍZIA A HODNOTY FIRMY

Naše aktivity

Prečo nevyužiť každodenný vedecký pokrok v prospech nielen samého seba ale aj vo veľkej pomoci pre okolie ľudí, kultúru a krajinu?

Sme fanúšikmi moderných technológií, ktorých využitie je naozaj neobmedzené. Máme načrtnutých už niekoľko biznisových modelov s využitím práve aktuálnej ale aj vyššej a pokročilej AR a VR technológií. Odborový segment sa rôzne líši, ale kladieme dôraz práve na aktivity vykonávané človekom.

Vhodný výber projektov

Pre tvorbu produktu, ktorý má byť úspešný je potrebné si vybrať správny typ produktu z celkového ponúkaného sa množstva.

Príprava detailného plánu, aby produkt upútal práve tých koncových používateľov, ktorých budú produkt používať vo svojom každodennom živote v zodpovedajúcej kvalite a možnosti ďalšej modularity.

Hodnoty našich aktivít

Vyše 8 rokov vzdelávania sa na domácich aj zahraničných konferenciách​ s cieľom spoznávania technológií a rozpoznanie prínosných podnikateľských príležitostí. 

INŠPIRÁCIE
AV Activities, s. r. o.

Copyright © 2018-2022
by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.