PONUKA PRE MESTÁ A OBCE

 

 

Referencie a spolupráca

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov spolupracujeme s s mestami a obcami, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám nazbierať potrebné informácie a materiály. Výsledkom sú produkty, presné modely a vizualizácie, ktoré spĺňajú prísne historicko-archeologické kritéria podľa skutočných geodetických meraní.

AV Activities, s. r. o.
INŠPIRÁCIE

Copyright © 2018-2022 by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.

PONUKA PRE MESTÁ A OBCE

Referencie a spolupráca

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov spolupracujeme s s mestami a obcami, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám nazbierať potrebné informácie a materiály. Výsledkom sú produkty, presné modely a vizualizácie, ktoré spĺňajú prísne historicko-archeologické kritéria podľa skutočných geodetických meraní.

INŠPIRÁCIE
AV Activities, s. r. o.

Copyright © 2018-2022
by AV Activities, s. r. o.
All Rights Reserved.