Hrad Zborov

Prípadová štúdia ohľadom zaujatia návštevníkov hradu pomocou audio-vizuálnych efektov, zobrazených prostredníctvom technológie VR a AR.

Účel projektu

Klub pre rozšírenú a virtuálnu realitu AV Activities v spolupráci so Združením na záchranu Zborovského hradu inštaloval v exteriéroch hradiska prezentáciu HRAD ZBOROV.

Virtuálna prehliadka je doplnkom k samotnej miestnej obhliadke, v tom čase obnovovaného hradu. Účelom je podať návštevníkom väčšie penzum informácii o tejto historickej pamiatke. Vďaka moderným technológiám, ktoré tu sú použité, je možno obhliadku vidieť, počuť a aj pocítiť vďaka zážitku vo VR z pozície priamej osoby a z vtáčej perspektívy.  Samotná prezentácia je zložená zo šiestich celkov (opísané nižšie), pričom základom je 3D grafické spracovanie hradu.

Prvý celok

Vypracovanie 3D modelu hradu

Prvou a najdôležitejšou úlohou bolo vytvorenie presného 3D modelu hradu. Model tvorila vyštudovaná architektka so zameraním na historické pamiatky. Tvorba modelu vznikala na základe presných geodetických meraní, spoluprácou s obcou, s konzultáciou s historikmi a pamiatkármi. Ďalšie dodatočné informácie sa čerpali z dostupných archívov.

Finálne úpravy hradu boli upravené grafikmi s pridaním ďalších objektov (rytieri, kone, artefakty, katapult) pre krajšiu vizualizáciu života a interiéru hradu.

Výsledkom bol 3D model hradu, použitý pre VR a AR aplikácie. 3D model hradu sme tiež vytlačili na 3D tlačiarni, aby mohol byť vystavovaný a prezentovaný v obci či na výstavách, atď.

Druhý celok

Prehliadka hradu vo VR

Pomocou okuliarov pre VR sa návštevník zoznámi s podobou hradu v čase keď v ňom pulzoval život. Návštevníkovi sú zapožičané virtuálne okuliare s ovládačom. Prostredníctvom nich môže zahliadnuť tri videoprodukcie s doprovodným zvukovým výkladom. Po ich premietnutí získa návštevník obraz o architektúre hradu ako celku, teda o jeho palácovej časti, troch nádvoriach, deviatich baštách, hospodárskych objektoch a vstupného prebrania.

Vzhľadom k faktu, že Zborovský hrad patrí medzi najviac rozľahlé hrady na Slovensku, 3D videoprojekcia napomôže návštevníkovi orientovať sa v spleti hradných múrov a objektov.

Tretí celok

Prehliadka exteriérov hradu pomocou aplikácie s AR

Návštevník hradu má možnosť si vylepšiť prehliadku hradu a porovnať si podobu hradu v momentálnom zrúcanom stave a vo vybudovanom stave v mierke 1:1 a to pomocou zapožičaného tabletu, po spustení AR aplikácie „Zborov 360“. Manuál je jednoduchý a je súčasťou aplikácie.

V priestoroch hradu je umiestnených deväť QR kódov, pomocou ktorých po zacielení tabletu sa zobrazí pohľad na hrad v minulom období so zvukovou nahrávkou. Špeciálnou funkciou je zobrazenie pohľadu ako aj z prvej osoby stojacej na zemi, tak aj z nastaviteľnej výšky až 15 metrov.

Štvrtý celok

Animácia maľovaných obrazov pomocou aplikácie s AR

V označených priestoroch hradu je umiestnená časť zbierky obrazov maliara Jozefa Kaminského. Pre každý obraz bola vytvorená tématická animácia, ktorá dokáže zaujať hlavne a nielen tie najmladšie ročníky návštevníkov hradu.

V zapožičanom tablete si návštevník spustí aplikáciu „Zborov Obrazy“, zacieli fotoaparát tabletu na daný obraz a animácia sa aicky spustí.

Piaty celok

Zobrazenie rytierov a artefaktov pomocou aplikácie s AR

V označených priestoroch hradu je umiestnených niekoľko QR kódov, ktoré po naskenovaní fotoaparátu tableta zobrazia reálnych rytierov alebo archeologické vykopávky, ktoré boli naozaj nájdené v priestoroch hradu Zborov. Spustenie aplikácie „Zborov Rytieri“ je podobné ako v predošlej.

Najväčším prínosom tejto aplikácie je vytvorenie si spomienky na návštevu hradu a to formou vyfotenia sa s 3D objektmi rytierov aj artefaktov a okamžité poslanie fotky prostredníctvom e-mailu.

Národné kultúrne pamiatky nie sú jedinou oblasťou, ktorá musí byť konzultovaná s odborníkmi. Aby sme vedeli vypracovať perfektné zobrazenie obsahu čo najefektívnejším spôsobom, je potrebné sa neustále vzdelávať aj v oblasti technológií.

Práve preto spolupracujeme s českou partnerskou IT firmou Tasty Air, ktorá nám pomáhala vytvoriť aplikácie „Zborov Rytieri“ a „Zborov Obrazy“. Viac informácií o možnostiach aplikácie si môžete prečítať v článku na tomto odkaze.

Šiesty celok

Zobrazenie 3D objektov prostredníctvom hologramu

Ako skvelým nástrojom na prezentáciu hradu (či už v priestoroch samotného hradu alebo v obci, radnici a pod.) je zobrazovanie hradného obsahu prostredníctvom holografického stojanu zo všetkych štyroch svetových strán.

Tento koncept prezentácie je ešte v príprave a veríme, že bude dostupný už v roku 2021.

Priebeh prezentácií: Bardejovský jarmok 2019

Prvé testovanie a prezentáciu sme uskutočnili na Bardejovskom jarmoku 2019, kedy sme mali vytvorené aplikácie „Zborov Rytier“ a „Zborov Obrazy“. Tí ľudia, ktorí navštívili počas troch dní náš stánok, boli príjemne prekvapení, aké pokročilé technológie existujú a môžu sa využiť aj v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva. Avšak stále sa jednalo „len“ o aplikácie, čo nie je v dnešnej dobe extra trendy. Dôležitým poznatkom je aj fakt, že prezentáciu 3D objektov hradu sme uskutočnili mimo pozemku hradu, keďže jarmok sa konal na námesti mesta Bardejov, čím historická nálada z návštevy hradu sa u ľudí neobjavila a nemali si možnosti prezentácie s čím porovnať. V kvantitatívnom počte sme u ľudí, ktorí nepoznajú hrad Zborov alebo nemajú turizmus a históriu v láske, nevedeli vyvolať záujem. Práve táto nevýhoda nám poskytla výhodu v rámci kvalitatívneho výskumu. Mali sme priestor a čas ukázať všetky aplikácie s podrobným vysvetlením a prezentáciou práve návštevníkom stánku, ktorí prejavili záujem.

Odozva bola pozitívna, najmä z dvoch pohľadov: technického spracovania aplikácií a nápaditosti obsahovej tvorby. Otáčať si 3D model hradu prostredníctvom AR a vidieť každý kúsok hradu poskytovalo ľuďom väčšie poznanie kultúrnej pamiatky ako z obrázkovej knihy. Získali sme veľa nových poznatkov aj nápadov nielen na zlepšenie.

Priebeh prezentácií: Priestory hradu Zborov 2020

Počas dvojročnej spolupráce so Zružením na záchranu Zborovského hradu sme 

Pokračovanie v projekte

Počas dvojročnej spolupráce so Zružením na záchranu Zborovského hradu sme získali možnosť vyskúšať si rôzne technologické nápady, ako priniesť návštevníkovi hradu čo najväčší zážitok z návštevy historickej národnej pamiatky. Počas vzdelávaní sa v oblasti VR a AR a rozprávaní sa s viac ako tisíc ľuďmi nám prinieslo mnoho ideí, ktoré by sme chceli realizovať. A práve domáce prostredie mesta Bardejov nám poskytuje vhodné prostredie na vývoj ďalšieho obsahu, takže s pokračovaním projektu počítame. 

Hrad Zborov

Prípadová štúdia ohľadom zaujatia návštevníkov hradu pomocou audio-vizuálnych efektov, zobrazených prostredníctvom technológie VR a AR.

Účel projektu

Klub pre rozšírenú a virtuálnu realitu AV Activities v spolupráci so Združením na záchranu Zborovského hradu inštaloval v exteriéroch hradiska prezentáciu HRAD ZBOROV.

Virtuálna prehliadka je doplnkom k samotnej miestnej obhliadke, v tom čase obnovovaného hradu. Účelom je podať návštevníkom väčšie penzum informácii o tejto historickej pamiatke. Vďaka moderným technológiám, ktoré tu sú použité, je možno obhliadku vidieť, počuť a aj pocítiť vďaka zážitku vo VR z pozície priamej osoby a z vtáčej perspektívy.  Samotná prezentácia je zložená zo šiestich celkov (opísané nižšie), pričom základom je 3D grafické spracovanie hradu.

Prvý celok

Vypracovanie 3D modelu hradu

Prvou a najdôležitejšou úlohou bolo vytvorenie presného 3D modelu hradu. Model tvorila vyštudovaná architektka so zameraním na historické pamiatky. Tvorba modelu vznikala na základe presných geodetických meraní, spoluprácou s obcou, s konzultáciou s historikmi a pamiatkármi. Ďalšie dodatočné informácie sa čerpali z dostupných archívov.

Finálne úpravy hradu boli upravené grafikmi s pridaním ďalších objektov (rytieri, kone, artefakty, katapult) pre krajšiu vizualizáciu života a interiéru hradu.

Výsledkom bol 3D model hradu, použitý pre VR a AR aplikácie. 3D model hradu sme tiež vytlačili na 3D tlačiarni, aby mohol byť vystavovaný a prezentovaný v obci či na výstavách, atď.

Druhý celok

Prehliadka hradu vo VR

Pomocou okuliarov pre VR sa návštevník zoznámi s podobou hradu v čase keď v ňom pulzoval život. Návštevníkovi sú zapožičané virtuálne okuliare s ovládačom. Prostredníctvom nich môže zahliadnuť tri videoprodukcie s doprovodným zvukovým výkladom. Po ich premietnutí získa návštevník obraz o architektúre hradu ako celku, teda o jeho palácovej časti, troch nádvoriach, deviatich baštách, hospodárskych objektoch a vstupného prebrania.

Vzhľadom k faktu, že Zborovský hrad patrí medzi najviac rozľahlé hrady na Slovensku, 3D videoprojekcia napomôže návštevníkovi orientovať sa v spleti hradných múrov a objektov.

Tretí celok

Prehliadka exteriérov hradu pomocou aplikácie s AR

Návštevník hradu má možnosť si vylepšiť prehliadku hradu a porovnať si podobu hradu v momentálnom zrúcanom stave a vo vybudovanom stave v mierke 1:1 a to pomocou zapožičaného tabletu, po spustení AR aplikácie „Zborov 360“. Manuál je jednoduchý a je súčasťou aplikácie.

V priestoroch hradu je umiestnených deväť QR kódov, pomocou ktorých po zacielení tabletu sa zobrazí pohľad na hrad v minulom období so zvukovou nahrávkou. Špeciálnou funkciou je zobrazenie pohľadu ako aj z prvej osoby stojacej na zemi, tak aj z nastaviteľnej výšky až 15 metrov.

Štvrtý celok

Animácia maľovaných obrazov pomocou aplikácie s AR

V označených priestoroch hradu je umiestnená časť zbierky obrazov maliara Jozefa Kaminského. Pre každý obraz bola vytvorená tématická animácia, ktorá dokáže zaujať hlavne a nielen tie najmladšie ročníky návštevníkov hradu.

V zapožičanom tablete si návštevník spustí aplikáciu „Zborov Obrazy“, zacieli fotoaparát tabletu na daný obraz a animácia sa aicky spustí.

Piaty celok

Zobrazenie rytierov a artefaktov pomocou aplikácie s AR

V označených priestoroch hradu je umiestnených niekoľko QR kódov, ktoré po naskenovaní fotoaparátu tableta zobrazia reálnych rytierov alebo archeologické vykopávky, ktoré boli naozaj nájdené v priestoroch hradu Zborov. Spustenie aplikácie „Zborov Rytieri“ je podobné ako v predošlej.

Najväčším prínosom tejto aplikácie je vytvorenie si spomienky na návštevu hradu a to formou vyfotenia sa s 3D objektmi rytierov aj artefaktov a okamžité poslanie fotky prostredníctvom e-mailu.

Národné kultúrne pamiatky nie sú jedinou oblasťou, ktorá musí byť konzultovaná s odborníkmi. Aby sme vedeli vypracovať perfektné zobrazenie obsahu čo najefektívnejším spôsobom, je potrebné sa neustále vzdelávať aj v oblasti technológií.

Práve preto spolupracujeme s českou partnerskou IT firmou Tasty Air, ktorá nám pomáhala vytvoriť aplikácie „Zborov Rytieri“ a „Zborov Obrazy“. Viac informácií o možnostiach aplikácie si môžete prečítať v článku na tomto odkaze.

Šiesty celok

Zobrazenie 3D objektov prostredníctvom hologramu

Ako skvelým nástrojom na prezentáciu hradu (či už v priestoroch samotného hradu alebo v obci, radnici a pod.) je zobrazovanie hradného obsahu prostredníctvom holografického stojanu zo všetkych štyroch svetových strán.

Tento koncept prezentácie je ešte v príprave a veríme, že bude dostupný už v roku 2021.