HISTORICKÝ BARDEJOV
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

Poznanie histórie, turizmus, dostupnosť verejnosti, vzdelávanie – to sú nosné výrazy, pre ktoré je tento projekt realizovaný. Od prvej zmienky v roku 1241 prešlo takmer 8 storočí. A v každom dochádzalo k rozvoju a zväčšovaniu mesta. Etapa kráľovského mesta je z dnešného pohľadu zaujímavá pre svoju krásu a zaujímavosti. Starý hrad, vstupné brány, opevnenie, bašty, chrám, radnica meštianske domy, vodná priekopa a pod. sú zaujímavosti ktoré sa oplatí vidieť. No len nie všetko sa dnes dá vzhliadnuť. A práve virtuálna realita a jej rôzne obdoby umožnia obhliadky časti mesta z historického obdobia aj návštevníkom a obyvateľom mesta Bardejov.

Portfólio ďalších realizovaných aktivít

HISTORICKÝ
BARDEJOV
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

Poznanie histórie, turizmus, dostupnosť verejnosti, vzdelávanie – to sú nosné výrazy, pre ktoré je tento projekt realizovaný. Od prvej zmienky v roku 1241 prešlo takmer 8 storočí. A v každom dochádzalo k rozvoju a zväčšovaniu mesta. Etapa kráľovského mesta je z dnešného pohľadu zaujímavá pre svoju krásu a zaujímavosti. Starý hrad, vstupné brány, opevnenie, bašty, chrám, radnica meštianske domy, vodná priekopa a pod. sú zaujímavosti ktoré sa oplatí vidieť. No len nie všetko sa dnes dá vzhliadnuť. A práve virtuálna realita a jej rôzne obdoby umožnia obhliadky časti mesta z historického obdobia aj návštevníkom a obyvateľom mesta Bardejov.