ŠARIŠSKÉ HRADY
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

Zámerom tohto obšírneho projektu je spracovať vo virtuálnom prostredí hrady regiónu Šariš (hrad Zborov, hrad Kapušany, hrad Bodoň, Hanigovský hrad, Kamenický hrad, Kysacký hrad, Lipovský hrad, Obišovský hrad, hrad Plaveč, hrad Solivar, Šarišský hrad, hrad Šebeš) s následnou prezentáciou pomocou headsetov vo VR a chytrých zariadení v AR, či ukážka archeologických artefaktov cez holografické zariadenia.

V prvej etape bol spracovaný Zborovský hrad. Výsledok bol prezentovaný na Bardejovskom jarmoku 2019 a na hrade počas letných mesiacov 2020. V druhej etape bolo naprogramovanie aplikácie pre hrad Kapušany so spracovaním realistického 3D modelu hradu. Momentálne prebieha tretia etapa s prípravou 3D modelu hradu Šariš.

Národná kultúrna pamiatka

Hrad Zborov

V roku 2019 hrad Zborov oslavoval svoje 10. výročie pre svoju záchranu. Príspevkom k výročiu a dôvodom vzniku aplikácie je zvýšiť povedomie hradu Zborov nielen v okrese Bardejov, ale aj v celom Prešovskom samosprávnom kraji či aj za jeho hranicami a to hlavne pomocou moderných technológií (hradné pamiatky zobrazené ako 3D modely v rozšírenej a virtuálnej realite alebo obľúbené obrazy hradu v pohybe), ktoré dokážu zaujať nielen najmladšie generácie ľudí.

3D model hradu Zborov
Animácia maľovaných obrazov

Národná kultúrna pamiatka

Hrad KAPUŠANY

Je dominantou, ktorá láka množstvo návštevníkov. Okrem budovania základnej infraštruktúry pre rozvoj cestovný ruchu, je pre obec dôležitý každý návštevník rôznej vekovej skupiny. Je prioritou, aby si návštevníci z hradu Kapušany odniesli pozitívny zážitok aj v prostredníctvom inovácií, akými sú virtuálna realita, 3D modely, hologramy a ďalšie audio-vizuálne technológie. Aj keď sa pôvodná podoba hradu nezachovala, na základe dostupných informácií z archívov a geodetických meraní a spolupráce s obcou sme vytvorili podobu hradu vo virtuálnom svete.

Vytlačený 3D model hradu Kapušany
3D model hradu Kapušany

Portfólio ďalších realizovaných aktivít

Historický Bardejov vo VR

Druhý rozsiahly program, s cieľom kompletného zmapovania opevneného mesta Bardejov z historickej doby XVII. storočia do virtuálnej podoby.

Počítačová hra - Šariš

Tretí rozsiahly program, s cieľom vytvoriť PC hru vo forme otvoreného sveta z oblasti Šarišu, vybudovaného z 3D modelov z prvého a druhého programu.

ŠARIŠSKÉ HRADY
VO VIRTUÁLNEJ REALITE

Zámerom tohto obšírneho projektu je spracovať vo virtuálnom prostredí hrady regiónu Šariš (hrad Zborov, hrad Kapušany, hrad Bodoň, Hanigovský hrad, Kamenický hrad, Kysacký hrad, Lipovský hrad, Obišovský hrad, hrad Plaveč, hrad Solivar, Šarišský hrad, hrad Šebeš) s následnou prezentáciou pomocou headsetov vo VR a chytrých zariadení v AR, či ukážka archeologických artefaktov cez holografické zariadenia.

V prvej etape bol spracovaný Zborovský hrad. Výsledok bol prezentovaný na Bardejovskom jarmoku 2019 a na hrade počas letných mesiacov 2020. V druhej etape bolo naprogramovanie aplikácie pre hrad Kapušany so spracovaním realistického 3D modelu hradu. Momentálne prebieha tretia etapa s prípravou 3D modelu hradu Šariš.

Národná kultúrna pamiatka

Hrad Zborov

V roku 2019 hrad Zborov oslavoval svoje 10. výročie pre svoju záchranu. Príspevkom k výročiu a dôvodom vzniku aplikácie je zvýšiť povedomie hradu Zborov nielen v okrese Bardejov, ale aj v celom Prešovskom samosprávnom kraji či aj za jeho hranicami a to hlavne pomocou moderných technológií (hradné pamiatky zobrazené ako 3D modely v rozšírenej a virtuálnej realite alebo obľúbené obrazy hradu v pohybe), ktoré dokážu zaujať nielen najmladšie generácie ľudí.

3D model hradu Zborov
Animácia maľovaných obrazov

Národná kultúrna pamiatka

Hrad KAPUŠANY

Je dominantou, ktorá láka množstvo návštevníkov. Okrem budovania základnej infraštruktúry pre rozvoj cestovný ruchu, je pre obec dôležitý každý návštevník rôznej vekovej skupiny. Je prioritou, aby si návštevníci z hradu Kapušany odniesli pozitívny zážitok aj v prostredníctvom inovácií, akými sú virtuálna realita, 3D modely, hologramy a ďalšie audio-vizuálne technológie. Aj keď sa pôvodná podoba hradu nezachovala, na základe dostupných informácií z archívov a geodetických meraní a spolupráce s obcou sme vytvorili podobu hradu vo virtuálnom svete.

Vytlačený 3D model hradu Kapušany
3D model hradu Kapušany

Portfólio ďalších realizovaných aktivít

Historický Bardejov vo VR

Druhý rozsiahly program, s cieľom kompletného zmapovania opevneného mesta Bardejov z historickej doby XVII. storočia do virtuálnej podoby.

Počítačová hra - Šariš

Tretí rozsiahly program, s cieľom vytvoriť PC hru vo forme otvoreného sveta z oblasti Šarišu, vybudovaného z 3D modelov z prvého a druhého programu.